Logo Strona v.3     

FotograFia organizacji

Zgodnie z przedstawionym modelem działania to kluczowy etap w procesie zmiany.

Fotografia organizacji to zbiór audytów stanu obecnego wraz z diagnozą silnych i słabych stron organizacji, identyfikacją miejsc wymagających poprawy i definicją możliwych działań. Fotografia organizacji zawiera analizę problemów oraz ich przyczyny źródłowe. Jest mapą do dalszych prac.

Obszar i zakres podlegający fotografii jest definiowany na podstawie raportu otwarcia projektu.

 

 

 

 

 

 

Drukuj E-mail