Logo Strona v.3     

Zarządzanie Zmianą 

Zastosowanie technik i działań wspierających proces zmiany, rozumianej jako istotna modyfikacja istniejącego układu zasad i procedur, których celem jest akceptacja zmiany w organizacji.

Doradztwo obejmuje takie zagadnienia jak konfrontacja ze zmianą, postawy i zachowania w procesie zmiany, fazy zmiany, emocje w procesie zmiany, praca z oporem,  przywództwo oraz rola motywacji i komunikacji w zmianie. 

Ekspercka wiedza skierowana jest zarówno do kadry kierowniczej jak i pracowników objętych zmianą. 

Zadaniem Azymut Consulting jest płynne przeprowadzenie organizacji przez zmianę, od fazy obawy do fazy akceptacji i rozwoju.

 

 

 

 

 

 

Drukuj E-mail