Logo Strona v.3     

Model Biznesowy 

Azymut Consulting proponuje model biznesowy gwarantujący optymalne zmiany w kierunku rozwoju organizacji. 

Koncentruje się na działaniach i zachowaniach, procesach i postawach. W fotografii organizacji, diagnozuje obszary wymagające szczególnej uwagi.

Z pozycji mentora, razem z przedstawicielami organizacji, przeprowadza zmianę. Dba o wartości i wynik całego procesu. Zapewnia pozostawienie wiedzy eksperckiej w organizacji.  

 

Misją Azymut Consulting jest zrównoważone doskonalenie organizacji.  

Celem Azymut Consulting jest przeprowadzenie pozytywnej, trwałej i mierzalnej zmiany w organizacji.

Wizją Azymut Consulting jest dostarczanie usługi doradczej, która przełamuje bariery, sprzyja odważnemu stawianiu pytań oraz angażuje w proces zmiany.

  

Drukuj E-mail