Logo Strona v.3     

Zarządzanie projektami

Przyjęcie roli zewnętrznego kierownika projektu lub mentora dla wyznaczonego w ramach organizacji kierownika projektu. Zastosowanie metodyki Prince2, AgilePM oraz uproszczonych modeli metodycznych dostosowanych do rodzaju, zakresu oraz wymagań projektu.

Przygotowanie:

  • dokumentacji otwierającej projekt wraz z analizą ryzyka,

  • listy produktów biznesowych oczekiwanych jako rezultaty projektu,

  • planu projektu,

  • wytycznych dla procesu komunikacji,

  • harmonogramu projektu wraz z wskazaniem wymaganych zasobów,

  • analizy budżetowej projektu,

  • rewizji korzyści biznesowych,

  • dokumentacji zamykającej projekt wraz z materiałem lessons learned.

 

 

 

Drukuj E-mail