Logo Strona v.3     

Model Działania 

Autorski model działania Azymut Consulting oparty jest na dwóch filarach: pracy z procesami oraz pracy z postawami. 

 

Drukuj E-mail