Logo Strona v.3     

 warsztaty i Szkolenia w ofercie:

  • Trening skuteczności osobistej, 
  • Mentoring w biznesie,

  • Design thinking/orientacja na klienta (zewnętrznego/wewnętrznego),

  • Future Search/perspektywa 6-12-24 miesiące,

  • Skuteczne rozwiązywanie problemów (szkolenie zawiera przeprowadzenie eksperymentu Deminga Read Beads),

  • Współpraca i synergia działań/ perspektywa win-win,
  • Kreatywność i doskonalenie pomysłów,
  • Psychologia w zarządzaniu (komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, dzielenie się wiedzą i innowacyjność),
  • Optymalizacja zarządzania (metody i narzędzia Lean: Mapowanie Strumienia Wartości, Kaskadowanie celów - Plan Strategiczny, Przywództwo Lean).

Możliwa opcja przygotowania szkoleń i warsztatów wynikających z indywidualnych potrzeb biznesowych.

Wszystkie warsztaty i szkolenia prowadzone są w języku polskim i angielskim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drukuj E-mail