Mapy postaw

Dla kogo dedykowana jest oferta?

Mapy postaw oparte są na autorskim narzędziu PiRB (Percepcja i Reakcja na Błąd). Błąd rozumiany jest jako stan rozbieżności pomiędzy stanem oczekiwanym i rzeczywistym w procesie.
Mapy postaw sporządzane są dla firm i organizacji, które są objęte działaniami optymalizacyjnymi. Mogą stanowić również niezależną informację opisującą profil danej firmy czy organizacji, dotyczący jej reagowania na pojawiające się problemy. Badanie dotyczy tzw. zarządzania błędem w organizacji. Główny akcent badania postawiony jest na diagnozę, jak organizacja postrzega informacje o błędzie (problemie) i jakie strategie przyjmuje w ramach jego rozwiązywania. Umiejętność organizacji na reagowanie na błąd, jej otwartość lub wrogość, działania ofensywne lub defensywne w ramach rozwiązywania problemów, mają wpływ z jednej strony na kulturę pracy w danej organizacji, z drugiej na jej kondycje i zdolności adaptacyjne w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym.

Jakie strategie znajdują się w profilu wyników?

 

  • Strategia przetrwania.
  • Strategia rozwoju.
  • Strategia unikania.
  • Strategia rywalizacji.

 

Jakie korzyści wynikają z przeprowadzenia badania?

 

  • Diagnoza organizacji w ramach jej kultury rozwiązywania problemów.
  • Czytelny komunikat, czy prace z istniejącą strategią w organizacji powinny koncentrować się na postrzeganiu i sposobie informowania o błędach i problemach, czy na działaniach i narzędziach wspierających proces ich skutecznego rozwiązywania.
  • Materiał porównawczy, jak organizacja reaguje na podejmowanie działania w momencie, gdy badanie jest wykonywane w czasie trwania projektu optymalizacyjnego.

 

Dziękuję za zapoznanie się z ofertą. W przypadku zainteresowania badaniem oraz opracowaniem profilu dla organizacji, lub poszczególnych jednostek, zapraszam do kontaktu i współpracy.