Mentoring indywidualny

Dla kogo dedykowana jest oferta?

 

Oferta indywidualna skierowana jest do osób, które chcą:

 • Zdobyć nową wiedzę z zakresu doskonalenia procesów, filozofii i narzędzi Lean Management, zarządzania projektami, zarządzania zmianą, z obszarów przywództwa, komunikacji i psychologii biznesu, w tym rozwiązywania konfliktów.
 • Uporządkować posiadaną wiedzę i ukierunkować obszar dalszego rozwoju.
 • Udzielić sobie odpowiedzi na pytanie co dalej? W jakim kierunku podążam?
 • Skonfrontować się ze swoimi dylematami i schematami postępowania.
 • Wzmocnić doświadczenie osobistego wpływu na wybory i podejmowane decyzje.

Jakie korzyści wynikają ze współpracy?

 

 • Poszerzenie wiedzy, uzupełnienie luk kompetencyjnych.
 • Status świadomej kompetencji.
 • Jasne kierunki rozwoju i spójne cele.
 • Poznanie przekonań blokujących lub hamujących proces rozwoju.
 • Wzmocnienie postawy własnej.
 • Podejmowanie działań w strefie osobistego wpływu.

JAK WYGLĄDA PROCES WSPÓŁPRACY?

Spotkania mentoringowe organizowane są w formie sesji, które trwają od 45 do 90 minut, w zależności od przedmiotu sesji
i wybranego sposobu pracy. Sesje odbywają się online lub w sposób klasyczny.

REFERENCJE

Dziękuję za zapoznanie się z ofertą i zapraszam osoby zainteresowane na pierwszą bezpłatną sesję mentoringową – sesja zero. To podczas tej sesji, Klient ocenia, wartość jaką daje uruchomienie procesu mentoringu, kompetencje i warsztat mentora oraz tzw. dopasowanie relacyjne. Dobra relacja Mentor – Mentee jest podstawą zbudowania dalszej ścieżki rozwoju i decyzji Klienta o uruchomieniu procesu mentoringu.