Logo Strona v.3     

O firmie 

Azymut Consulting  powstał w 2012 roku. 

Wizją Azymut Consulting jest dostarczenie usługi doradczej, która pomaga wyznaczyć kierunek rozwoju organizacji, stawia ambitne cele, angażuje w proces zmiany oraz wspiera utrwalenie wypracowanych korzyści w organizacji i jej otoczeniu biznesowym.

Główne obszary działania firmy to:     
                                                                                           03.12.2013 1                                                                                          

Stosowany w praktyce, autorski model biznesowy oparty jest na dwóch filarach: pracy z procesami oraz pracy z postawami. 

Synergia tych dwóch kluczowych obszarów zapewnia dobrą diagnozę silnych i słabych stron organizacji, identyfikację miejsc wymagających poprawy, uzyskanie oszczędności, efektywne wdrożenie optymalnych rozwiązań oraz zaangażowanie pracowników i wzmocnienie kultury organizacji. 

Skuteczne metody pracy łączą twardą wiedzę z zakresu Lean Management oraz Lean Manufacturing  wraz  z  aspektami  mediacji  strategicznej,  elementami  zarządzania błędem w organizacji (szczególnie istotny aspekt w zmianie podejścia w ramach przemysłu 4.0) oraz technikami twórczego i konstruktywnego rozwiązywania problemów.

Zapraszam do zapoznania się ze sprawdzonym modelem doradztwa, który gwarantuje osiągnięcie Wymiernych korzyści biznesowych i wyznaczenie optymalnej perspektywy rozwoju.

 Dziękuję za odwiedzenie strony Azymut Consulting oraz zapraszam do bezpośredniego zadawania pytań i współpracy.
Anna Oleksy

 

 

 

Drukuj E-mail