Consulting/mentoring w biznesie

Dla kogo dedykowana jest oferta?

 

Oferta biznesowa skierowana jest do firm i organizacji, które chcą:

 • Zdefiniować zakres działań wymaganych dla doskonalenia procesu produkcji lub usługi.
 • Zrewidować strategię działania.
 • Zaudytować procesy pod względem wydajnościowym.
 • Usprawnić przepływy w procesach, w tym przepływ komunikacji.
 • Zaprojektować logistykę organizacji, w tym organizację hal produkcyjnych i magazynowych pod proces główny.
 • Zaprojektować proces zmiany, przeprowadzić zmianę i utrwalić nowe wzorce zachowań.

Jakie korzyści wynikają ze współpracy?

 

 • Jasna wizja wymaganych zmian w procesach.
 • Pełna fotografia procesowa organizacji.
 • Spójna strategia i mapa wskaźników.
 • Sparametryzowane procesy i ustalone normy wydajnościowe.
 • Zlikwidowane wąskie gardła i zoptymalizowane czasy przejść.
 • Zwiększona wydajność procesów.
 • Dostosowanie struktur organizacyjnych do potrzeb procesu głównego.
 • Obniżenie kosztów obsługi procesów.
 • Poprawa komunikacji, w tym wizualizacja wyników.
 • Wiedza ekspercka pozostawiona w organizacji.
 • Zaangażowane zespoły, pracujące w kulturze dzielenia się wiedzą.

JAK WYGLĄDA PROCES WSPÓŁPRACY?

REFERENCJE

Dziękuję za zapoznanie się z ofertą, zapraszam do zadawania pytań i współpracy.